Vandaag komen de bewoners en verenigingen van Neder-Over-Heembeek de eerste keer samen voor de start van een participatief proces waarin het dagelijks leven in hun wijk centraal staat. Ze krijgen daarvoor een burgerbudget ter waarde van 35.000 euro. Wat ze daarmee precies gaan doen, weten we nog niet, wel dat de projecten de levenskwaliteit en sociale cohesie in Neder-over-Heembeek zullen verbeteren. Het is de vierde keer dat een Brussels stadsdeel dit budget ontvangt.

Dit jaar is de formule licht gewijzigd en wordt er extra aandacht besteed aan het participatief proces: de bewoners zullen samen veel meer beslissingen moeten nemen. De ervaring heeft ons geleerd dat participatieprojecten die het best functioneren, kleinschalige, lokale initiatieven zijn die van bij het begin quasi volledig gedragen worden door bewoners en de tijd krijgen om te groeien.

En dat is precies wat we met het burgerbudget willen doen: de bewoners nog meer de touwtjes in handen geven en hen bijstaan in een participatief proces waarin ze samen nadenken, keuzes maken en zo projecten realiseren die het individueel belang overstijgen en een positief effect hebben op de hele Heembeekse gemeenschap.

De vorige edities van het burgerbudget (zoals Au Bord de lEau in Laken) en gelijkaardige initiatieven in de wijkcontracten zijn steeds erg goed verlopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat we ook deze keer weer verrast zullen zijn door het resultaat. Als er één ding is dat ik de aflopen jaren geleerd heb, is het wel dit: het potentieel van onze inwoners is eindeloos.

Het participatief proces dat voorafgaat aan de besteding van het geld wordt gecoördineerd door Brussel Participatie en bestaat uit zes fases:

• Lancering deze week
• Burgers en verenigingen gaan samen aan de slag om projecten uit te werken
• De projecten worden beoordeeld op ontvankelijkheid door een comité bestaande uit bewoners van de wijk en afgevaardigden van de Stad
• Iedereen met een ontvankelijk project krijgt de kans dit voor te stellen op een bewonersvergadering waar de beste projecten gekozen worden (om vervolgens hun goedkeuring te krijgen van het schepencollege van Stad Brussel)
• Projectdragers krijgen tot 31 december 2018 om hun project te realiseren
• Het hele proces wordt geëvalueerd door de bewonersvergadering en dienst Participatie om de formule Burgerbudget in de toekomst nog te verbeteren.