Na Bockstael en Jonction wordt De Marollen het derde actieve Wijkcontract van de Stad Brussel, en het zeventiende Wijkcontract sinds het ontstaan ervan in 1993. De Marollen zal de komende 4,5 jaar genieten van een stadsvernieuwingsprogramma dat de positie van de bewoners in dit kwetsbaar gebied moet versterken en een tegengewicht moet bieden aan de impact van de gentrificatie door de nabijgelegen wijk de Zavel. 

De inzet is hoog in deze karakteristieke wijk. De Marollen zijn dé iconische volkswijk van Brussel, de wieg van de Brusselse identiteit. Het is een wijk met moeilijke leefomstandigheden, maar evenzeer met een ongeëvenaarde stedelijke energie en een grote verbondenheid tussen de bewoners.

Door de nabijheid van de Zavel staan de Marollen meer en meer onder druk van vastgoedmakelaars en van het toerisme. Dit vormt een bedreiging voor de identiteit en leefbaarheid van de Marollen. De komende 4,5 jaar gaan we met het Wijkcontract investeren in groene ruimtes, huisvesting, micro-economie, netheid, etc. om de leefbaarheid van de wijk te verbeteren.

We hopen zo een tegengewicht te bieden aan het fenomeen van de ‘verzaveling’ en de positie van de Maroliens te versterken. De bedoeling is om de bewoners hier zoveel mogelijk bij te betrekken.

De stad stelde CityTools aan om samen met de bewoners de noden en mogelijkheden van de wijk in kaart te brengen. CityTools is een studiebureau gespecialiseerd in strategisch advies voor duurzame stedelijke ontwikkeling. Dit bureau is op mijn voorstel aangewezen om de stedelijke context van de Marollen te bestuderen en de prioriteiten van het wijkcontract te bepalen. In het actieplan voorziet CityTools eveneens voorstellen voor burgerparticipatie, een essentieel element in de werking van elk wijkcontract.

De eerste Algemene Vergadering van het wijkcontract De Marollen vindt nu donderdag 8 juni plaats om 19u in gemeenschapscentrum Radis-Marollen (Lacaillestraat 4). Alle bewoners zijn van harte uitgenodigd op deze eerste bijeenkomst. CityTools zal de uitdagingen van het wijkcontract voorstellen en uitleggen hoe bewoners kunnen participeren. Deelnemen kan onder andere door zich kandidaat te stellen voor de wijkcommissie. Die commissie wordt verantwoordelijk voor het uitbrengen van adviezen over de projecten van het wijkcontract.