version françaiseEnglish version

Beste Brusselaar,

Nog nooit was er zoveel wantrouwen t.o.v. ‘de politiek’. Met de schandalen in het Brusselse stadhuis bereikte dit wantrouwen haar dieptepunt. De burgemeester vertrok en werd vervangen, er werden pogingen gedaan om grote kuis te houden in de wildgroei van vzw’s. Toch is de kans reëel dat dezelfde mensen die al 30 jaar in wisselende slagorde het stadhuis bevolken, dat na de verkiezingen van oktober 2018 nog zullen doen.

Tot een dik jaar geleden maakte ik deel uit van het Brusselse stadsbestuur. Ik ben trots op wat ik als schepen heb kunnen bereiken, maar voelde me er steeds minder op mijn plaats. De focus op prestigeprojecten, het gebrek aan samenwerking met inwoners, … het is niet mijn stijl.

Het mag wollig klinken, maar het is essentieel dat mensen vertrouwen hebben in hun (stads)bestuur. Het bestuur moet de inwoners het gevoel geven dat ze weten waar ze mee bezig zijn, dat ze de uitdagingen die op ons afkomen correct inschatten en onder controle hebben. Zuivere lucht. Een plek op school. Een job. Je kan op ons rekenen. We zetten de noden van jullie, bewoners, op de eerste plaats. We luisteren.

Vandaag is de kloof tussen ‘politici’ en de rest van de bevolking te groot. De meerderheid van de Brusselaars die iets voor hun stad willen doen zoeken andere manieren op zich te engageren. Of ze organiseren protestacties. Dat is prima, maar we mogen ‘de politiek’ niet enkel aan anderen overlaten. Want het maakt een enorm verschil wie er in de cockpit aan het stuur zit.

Met die gedachten in het achterhoofd ben ik mensen beginnen zoeken die mee hun schouders wilden zetten achter Change.Brussels, een burgerplatform dat mee het beleid wil uitteken. Een keer om de zes jaar gaan stemmen en voor de rest zwijgen: dat is echt niet meer van deze tijd.

De hamvraag was natuurlijk: wie wil er vandaag nog aan politiek doen? Zijn of haar nek uitsteken? Wel … best veel Brusselaars. Blijkbaar leidt de bestuurlijke warboel ook tot veel vurigheid. De mensen stropen de mouwen op. Ze zijn bereid zich te smijten. Nu meer dan ooit. Today is the day.

Ik voel dat we op een kantelpunt zitten. Help ons deze stad voorbij dat kantelpunt te duwen.

Ans

  • Meer lezen? Tijdens mijn zoektocht naar Brusselaars die mee wilden werken aan Change.Brussels schreef ik Brussel, (op)stand van een stad: een long read over het kantelpunt waarop we ons in deze stad bevinden.
  • Wil je weten wie de andere gezichten van  Change.Brussels zijn? Wil je onze 69 voorstellen voor Brussel lezen? Kijk op www.change.brussels