Change.Brussels is een burgerplatform dat inwoners verzamelt die samen nadenken over wat er anders moet in deze stad. We vinden het belangrijk om ons niet te beperken tot louter discuteren, we willen onze voorstellen ook kunnen uitvoeren. Daarom doen we mee aan de verkiezingen.

Onze groep weerspiegelt de diversiteit van Brussel: Belgo-Belgen, Europeanen, Brusselaars met allerhande roots. We spreken verschillende talen door elkaar en vetrekken van het idee dat iedereen in staat is om aan politiek te doen, wat ook zijn/haar gender, leeftijd, achtergrond, status, kennis of beschikbare tijd is. Elke ervaring is relevant. Tegelijk vinden we het ook belangrijk om samen te werken met experten: nuttig onderzoek moet gedeeld en in beschouwing worden genomen.

We zijn nog maar pas begonnen. De afgelopen maanden hebben in totaal zo’n 60 mensen mee nagedacht over een programma voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Waarvoor strijden we? Een Brussel dat ademruimte geeft aan zijn inwoners en ze de mogelijkheid geeft om zorgeloos te leven. Een stad waar op een andere manier aan politiek wordt gedaan, vertrekkend vanuit het potentieel en de behoeftes van de Brusselaars. We willen de link tussen beleid en bewoners herstellen door beide veel meer op elkaar te laten aansluiten, als een constante wisselwerking op gelijke voet. Hiervoor hebben we een nieuw participatiemodel uitgetekend.

Je vindt onze concrete voorstellen op www.change.brussels. We horen heel graag wat jij er van denkt. De eerste stap van het burgerplatform is gezet, nu volgt de verdere uitbouw. Ook jij kan daar deel van uitmaken.

Change.Brussels wordt ondersteund door sp.a